Vědátoři bádají nad Skoroňáky

Závěrečná bakalářská práce Jindřicha Patíka na téma: Dechová hudba Skoroňáci: Příspěvek k vývoji dechové hudby na Moravě.

Úkolem práce je zachycení způsobu fungování malých dechových hudeb na Kyjovsku v průběhu 20. století. Text demonstruje vývoj a provozovací praxi na konkrétním případu jedné hudby (Skoroňáci) za předpokladu, že ostatní tělesa fungovala obdobně. Za pomoci studia pramenů, literatury a terénního výzkumu, především interview s pamětníky, se snaží odpovědět na základní výzkumné otázky. Ty jsou směřovány do tří hlavních oblastí: obsazení kapely, repertoár a příležitostí ke hraní. Krom těchto tří hlavních okruhů práce obsahuje stručnou historii dechové hudby v českých zemích. Přílohová část pak zahrnuje soupis veškerých hudebních záznamů skoronické kapely, pořízených jak pro Českou televizi, tak pro Český rozhlas Brno. 

Pokud si chcete taky zabádat tak se podívejte do Trochu z historie.

Nový verbuňk

Skoroňáci natočili na počest Skoroňské jízdy králů nový verbuňk "Jedů chlapci". Autor hudby i textu je Petr Ingr, který si ho s Frantou Uhrem i zazpíval. K poslechnutí klikněte na obrázek.

 

                                       

 

 

Nalaďte si nás